top of page

Werkwijze

Tijdens een kennismakingsgesprek krijg je alle ruimte om te vertellen waar je het momenteel moeilijk mee hebt, maar kijken we ook naar de positieve punten. We bekijken samen wat je graag anders wenst en hoe we in de toekomst daarmee aan de slag kunnen. 

Na dit eerste gesprek beslis jij of je een vervolggesprek wenst.

Omdat elke persoon en elk kind uniek is, is elk counselingstraject anders. De ene keer volstaan enkele sessies, voor een ander kan dit wat langer zijn. Het is maar net wat iemand nodig heeft. Een standaardsessie is er niet.

Hoeveel sessies nodig zijn hangt af van de aard van je klachten, jouw noden en wensen, etc. Na het kennismakingsgesprek stel ik je steeds jouw counselingstraject op maat voor.

Als psychologisch consulent ben ik gebonden aan het beroepsgeheim. Ik geef geen vertrouwelijke informatie uit onze gesprekken door aan anderen, tenzij er daarover duidelijke afspraken gemaakt zijn met de cliënt en deze zijn expliciete toestemming heeft gegeven.

bottom of page