Kennismakingsgesprek

50 euro (dossieropmaak inbegrepen)

Individuele begeleiding (kinderen, jongeren en volwassenen)

Een gesprek duurt 50-60 minuten en bedraagt 50 euro.

Koppel- en gezinsbegeleiding

Een gesprek duurt 50-60 minuten en bedraagt 65 euro.

Individuele ontspanningssessie

Een sessie duurt 60 minuten en bedraagt 40 euro.

Afspraak annuleren

Indien je een afspraak niet kan nakomen, geef dan minstens 48u op voorhand een seintje om de afspraak te verplaatsen. Zo ben ik in staat op het vrijgekomen uur een andere cliënt in te boeken. Voor laattijdig geannuleerde afspraken vraag ik een vergoeding van 25 euro. Wanneer je niet verwittigt, dien je de gemaakte afspraak voor 100% te vergoeden.

Psychodiagnostiek

Duur en kostprijs is afhankelijk van het onderzoek en wordt steeds voor aanvang besproken.

Tarieven

  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram