top of page

Geldig vanaf 1 januari 2021

Kennismakingsgesprek

60 euro (dossieropmaak inbegrepen)

Individuele begeleiding (kinderen, jongeren en volwassenen)

Een gesprek duurt 50-60 minuten en bedraagt 60 euro.

Koppel- en gezinsbegeleiding

Een gesprek duurt 50-60 minuten en bedraagt 70 euro.

Individuele ontspanningssessie

Een sessie duurt 60 minuten en bedraagt 50 euro.

Studiemethode-begeleiding

Een sessie duurt 50-60 minuten en bedraagt 60 euro.

Psychodiagnostiek

Duur en kostprijs is afhankelijk van het onderzoek en wordt steeds voor aanvang besproken.

Afspraak annuleren

Indien je een afspraak niet kan nakomen, geef dan minstens 48u op voorhand een seintje om de afspraak te verplaatsen. Zo ben ik in staat op het vrijgekomen uur een andere cliënt in te boeken. Voor laattijdig geannuleerde afspraken vraag ik een vergoeding van 25 euro. Wanneer je niet verwittigt, dien je de gemaakte afspraak voor 100% te vergoeden.

 

Bij annulering omwille van ziekte zal er steeds een doktersattest gevraagd worden. Indien dit niet afgeleverd kan worden, zal de sessie beschouwd worden als een laattijdig geannuleerde afspraak en zal er bijgevolg alsnog een vergoeding van €25 aangerekend worden.

Tarieven

bottom of page