top of page
295e03af-df33-4740-8c83-f6f63999cac5_200

Psychodiagnostiek

Intelligentie onderzoek

Een intelligentie onderzoek is een vorm van psychologisch onderzoek waarbij er een niveaubepaling gedaan wordt van jouw cognitieve mogelijkheden. Dit kan zowel bij kinderen, jongeren als volwassenen.

Indien uit het kennismakingsgesprek blijkt dat dit soort onderzoek aangewezen is, voeren we een intelligentie onderzoek uit.

Een intelligentietest kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden:

 • als onderdeel in het onderzoek naar begaafdheid

 • als aanvulling bij studiemethode-begeleiding: Wat zijn je sterktes en je minder sterke punten en hoe kunnen je sterktes gebruikt worden bij het studeren?

 • bij verminderde leerresultaten: Waardoor kunnen de problemen van je kind worden verklaard?

 • als hulpmiddel om een goed beeld te krijgen van wat je kan (onder-of overschatting voorkomen).

Aandachts- en concentratie-onderzoek

In dit onderzoek wordt je aandacht en concentratie gemeten. Dit onderzoek kan plaatsvinden op eigen vraag, of na doorverwijzing van huisarts, specialist, CLB, etc.

Een aandachts- en concentratie-onderzoek kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden:

 • mogelijke problemen bij aandacht en concentratie onderzoeken.

 • als aanvulling bij studiemethode-begeleiding

 • bij verminderde leerresultaten: Waardoor kunnen de problemen van je kind worden verklaard?

 • Is er sprake van een concentratiestoornis of worden de aandachtsproblemen door andere factoren veroorzaakt zoals stress, etc.?

Belevingsonderzoek (kinderen)

Via dit onderzoek brengen we de beleving van je kind in kaart. We schetsen een beeld van zijn/haar gevoelens, gedachten, ervaringen, .. Dit doen we aan de hand van o.a. vragenlijsten en spelobservaties.

Een belevingsonderzoek kan gebruikt worden bij verschillende symptomen:

 • Gedragsveranderingen (teruggetrokken of net zeer aanwezig)

 • Angsten

 • Slaapproblemen en/of eetmoeilijkheden

 • Depressieve gevoelens

 • Moeilijkheden in de gezinsdynamiek

bottom of page