top of page
295e03af-df33-4740-8c83-f6f63999cac5_200

Counseling & coaching

Counseling 

Door middel van counseling focussen we ons op de emoties en dieperliggende patronen. Het vergroten van het inzicht in jezelf zorgt ervoor dat je onder mijn begeleiding tot een oplossing komt voor je problemen. Je ontvangt dus geen kant- en klare oplossingen maar wordt geholpen om jezelf en je leven onder de loep te nemen. Hierdoor kan je ook in de toekomst anticiperen op ongewenste situaties.

Coaching

Coaching daarentegen focust op wat jij wil en hoe je jouw doelen daadwerkelijk kan bereiken. Samen ondernemen we acties om jouw ambities waar te maken. Aan de hand van oefeningen zet jij stappen in de richting die je uit wil. Bij coaching draait het vaak rond praktische doelen zoals het verbeteren van een studiemethode, assertiever zijn, etc.

Counseling/coaching is geen psychotherapie. Indien dit nodig zou blijken wordt er na overleg met jou doorverwezen, alsook bij ernstige psychische problemen.

Werkwijze

Tijdens een kennismakingsgesprek krijg je alle ruimte om te vertellen waar je het momenteel moeilijk mee hebt, maar kijken we ook naar de positieve punten. We bekijken samen wat je graag anders wenst en hoe we in de toekomst daarmee aan de slag kunnen. 

Na dit eerste gesprek beslis jij of je een vervolggesprek wenst.

Omdat elke persoon en elk kind uniek is, is elk counselingstraject anders. De ene keer volstaan enkele sessies, voor een ander kan dit wat langer zijn. Het is maar net wat iemand nodig heeft. Een standaardsessie is er niet.

Hoeveel sessies nodig zijn hangt af van de aard van je klachten, jouw noden en wensen, etc. Na het kennismakingsgesprek stel ik je steeds jouw counselingstraject op maat voor.

Als psychologisch consulent ben ik gebonden aan het beroepsgeheim. Ik geef geen vertrouwelijke informatie uit onze gesprekken door aan anderen, tenzij er daarover duidelijke afspraken gemaakt zijn met de cliënt en deze zijn expliciete toestemming heeft gegeven.

bottom of page